NAV MIDTRE GAULDAL (Orgnr. 990231001)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990231001
Navn/foretaksnavn: NAV MIDTRE GAULDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Rådhuset, 7290 STØREN
Forretningskommune: MIDTRE GAULDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 05-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56197

Lenker til interne ressurser