NAV VERDAL (Orgnr. 990231036)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990231036
Navn/foretaksnavn: NAV VERDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 23
Forretningsadresse: Johannes Bruns gate 2, 7650 VERDAL
Forretningskommune: VERDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 3, 7651 VERDAL
Registrert dato: 05-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56178

Lenker til interne ressurser