NAV FAUSKE (Orgnr. 990231044)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990231044
Navn/foretaksnavn: NAV FAUSKE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Sjøgata 51, 8200 FAUSKE
Forretningskommune: FAUSKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 113, 8201 FAUSKE
Registrert dato: 05-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56179

Lenker til interne ressurser