NAV NORDKAPP (Orgnr. 990231125)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990231125
Navn/foretaksnavn: NAV NORDKAPP
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Storgata 1A, 9750 HONNINGSVÅG
Forretningskommune: NORDKAPP
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 123, 9751 HONNINGSVÅG
Registrert dato: 05-09-2006
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56198

Lenker til interne ressurser