HELSEDIREKTORATET AVD TRONDHEIM (Orgnr. 990543402)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 990543402
Navn/foretaksnavn: HELSEDIREKTORATET AVD TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 85
Forretningsadresse: Holtermanns veg 70, 7031 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6173 Torgarden, 7435 TRONDHEIM
Registrert dato: 20-11-2006
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet