NAV ARBEIDS- OG TJENESTELINJEN (Orgnr. 991012133)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991012133
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEIDS- OG TJENESTELINJEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 2
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5 St. Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 12-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 38615

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet