NAV KONTAKTSENTER STYRINGSENHET (Orgnr. 991013725)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991013725
Navn/foretaksnavn: NAV KONTAKTSENTER STYRINGSENHET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 27
Forretningsadresse: Haakon VII gate 98, 8004 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 374, 8001 BODØ
Registrert dato: 12-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57314

Lenker til interne ressurser