NAV KONTAKTSENTER INNLANDET (Orgnr. 991014594)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991014594
Navn/foretaksnavn: NAV KONTAKTSENTER INNLANDET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 105
Forretningsadresse: Grønnegata 41, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 176, 2302 HAMAR
Registrert dato: 13-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57097

Lenker til interne ressurser