NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING (Orgnr. 991046801)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991046801
Navn/foretaksnavn: NAV HJELPEMIDLER OG TILRETTELEGGING
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 18
Forretningsadresse: C J Hambros Plass 2 A, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 5 St. Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 20-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.