FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD BERGEN (Orgnr. 991054332)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991054332
Navn/foretaksnavn: FOLKEHELSEINSTITUTTET AVD BERGEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 72
Forretningsadresse: Zander Kaaes gate 7, 5015 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 973 Sentrum, 5808 BERGEN
Registrert dato: 21-03-2007
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet