NAV KONTROLL STYRINGSENHET (Orgnr. 991076573)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991076573
Navn/foretaksnavn: NAV KONTROLL STYRINGSENHET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 237
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6944 St. Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 27-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56900

Lenker til interne ressurser