NAV KONTROLL ØST (Orgnr. 991076603)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991076603
Navn/foretaksnavn: NAV KONTROLL ØST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 65
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7061 St. Olavsplass, 0130 OSLO
Registrert dato: 27-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57072

Lenker til interne ressurser