NAV KONTROLL MIDT-NORGE (Orgnr. 991076719)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991076719
Navn/foretaksnavn: NAV KONTROLL MIDT-NORGE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 9
Forretningsadresse: Olav Tryggvasons gate 24, 7011 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2973 Torgarden, 7438 TRONDHEIM
Registrert dato: 27-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57068

Lenker til interne ressurser