NAV KONTROLL NORD (Orgnr. 991076727)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991076727
Navn/foretaksnavn: NAV KONTROLL NORD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Killengrens gate 2-8, 9008 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2363, 9271 TROMSØ
Registrert dato: 27-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57069

Lenker til interne ressurser