NAV ARBEID OG YTELSER AVD TØNSBER (Orgnr. 991078010)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991078010
Navn/foretaksnavn: NAV ARBEID OG YTELSER AVD TØNSBER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 123
Forretningsadresse: Rambergveien 27B, 3115 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1104 Kaldnes, 3119 TØNSBERG
Registrert dato: 27-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57549

Lenker til interne ressurser