NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER DRAMMEN AVD HOKKSUND (Orgnr. 991078037)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991078037
Navn/foretaksnavn: NAV FAMILIE- OG PENSJONSYTELSER DRAMMEN AVD HOKKSUND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 3
Forretningsadresse: Stasjonsgata 61, 3300 HOKKSUND
Forretningskommune: ØVRE EIKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 64, 3301 HOKKSUND
Registrert dato: 27-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.