NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN (Orgnr. 991078045)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991078045
Navn/foretaksnavn: NAV KLAGEINSTANS STYRINGSENHETEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 252
Forretningsadresse: Statens Park Hus BAnton Jenssens gate 7, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2435, 3104 TØNSBERG
Registrert dato: 27-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56899

Lenker til interne ressurser