NAV KLAGEINSTANS ØST (Orgnr. 991078053)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991078053
Navn/foretaksnavn: NAV KLAGEINSTANS ØST
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 57
Forretningsadresse: Statens Park Hus BAnton Jenssens gate 7, 3125 TØNSBERG
Forretningskommune: TØNSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2435, 3104 TØNSBERG
Registrert dato: 27-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57091

Lenker til interne ressurser