NAV KLAGEINSTANS OSLO OG AKERSHUS (Orgnr. 991078061)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991078061
Navn/foretaksnavn: NAV KLAGEINSTANS OSLO OG AKERSHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 49
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7028 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 27-03-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57085

Lenker til interne ressurser