NAV TRØNDELAG AVD TRONDHEIM (Orgnr. 991351426)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991351426
Navn/foretaksnavn: NAV TRØNDELAG AVD TRONDHEIM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 15
Forretningsadresse: Bassengbakken 1, 7042 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2954 Torgarden, 7438 TRONDHEIM
Registrert dato: 11-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56768

Lenker til interne ressurser