NAV VEST-AGDER (Orgnr. 991354298)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991354298
Navn/foretaksnavn: NAV VEST-AGDER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 18
Forretningsadresse: Tangen 60, 4608 KRISTIANSAND S
Forretningskommune: KRISTIANSAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 622 Lundsiden, 4606 KRISTIANSAND S
Registrert dato: 11-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57683

Lenker til interne ressurser