NAV ROGALAND (Orgnr. 991355863)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991355863
Navn/foretaksnavn: NAV ROGALAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 93
Forretningsadresse: St. Svithuns gate 5, 4008 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 420, 4002 STAVANGER
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.