NAV ØST-VIKEN (Orgnr. 991355871)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991355871
Navn/foretaksnavn: NAV ØST-VIKEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 132
Forretningsadresse: Dronningens gate 1, 1530 MOSS
Forretningskommune: MOSS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 300 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56607

Lenker til interne ressurser