NAV FINNMARK (Orgnr. 991356037)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991356037
Navn/foretaksnavn: NAV FINNMARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Rådhusgata 4, 9800 VADSØ
Forretningskommune: VADSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 618, 9811 VADSØ
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.