NAV MØRE OG ROMSDAL (Orgnr. 991356800)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991356800
Navn/foretaksnavn: NAV MØRE OG ROMSDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 38
Forretningsadresse: Gotfred Lies plass 3, 6415 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.