NAV VESTFOLD OG TELEMARK (Orgnr. 991357122)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991357122
Navn/foretaksnavn: NAV VESTFOLD OG TELEMARK
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 32
Forretningsadresse: Torggata 18, 3717 SKIEN
Forretningskommune: SKIEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2880 Kjørbekk, 3702 SKIEN
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56769

Lenker til interne ressurser