NAV OPPLAND (Orgnr. 991357270)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991357270
Navn/foretaksnavn: NAV OPPLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 20
Forretningsadresse: Elvegata 19, 2609 LILLEHAMMER
Forretningskommune: LILLEHAMMER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 143, 2601 LILLEHAMMER
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.