NAV AGDER HOLTHES VEI (Orgnr. 991357580)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991357580
Navn/foretaksnavn: NAV AGDER HOLTHES VEI
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 49
Forretningsadresse: Holthes vei 4, 4848 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.