NAV HORDALAND (Orgnr. 991358692)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991358692
Navn/foretaksnavn: NAV HORDALAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 22
Forretningsadresse: Olav Kyrres gate 22, 5014 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7230, 5020 BERGEN
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56760

Lenker til interne ressurser