NAV AKERSHUS (Orgnr. 991359389)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991359389
Navn/foretaksnavn: NAV AKERSHUS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6603 St Olavs plass, 0129 OSLO
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.