NAV BIRKENES (Orgnr. 991359680)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991359680
Navn/foretaksnavn: NAV BIRKENES
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Smedens kjerr 30, 4760 BIRKELAND
Forretningskommune: BIRKENES
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56207

Lenker til interne ressurser