NAV ARENDAL (Orgnr. 991359699)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991359699
Navn/foretaksnavn: NAV ARENDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 72
Forretningsadresse: Nedre Tyholms vei 11-13, 4836 ARENDAL
Forretningskommune: ARENDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1853 Stoa, 4858 ARENDAL
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56217

Lenker til interne ressurser