NAV KONGSBERG (Orgnr. 991359710)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991359710
Navn/foretaksnavn: NAV KONGSBERG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 30
Forretningsadresse: Nansens gate 1, 3616 KONGSBERG
Forretningskommune: KONGSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 224, 3601 KONGSBERG
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56208

Lenker til interne ressurser