NAV SØR-VARANGER (Orgnr. 991359761)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991359761
Navn/foretaksnavn: NAV SØR-VARANGER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 19
Forretningsadresse: Dr. Wessels gate 19, 9900 KIRKENES
Forretningskommune: SØR-VARANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56209

Lenker til interne ressurser