NAV NORD-ODAL (Orgnr. 991360247)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991360247
Navn/foretaksnavn: NAV NORD-ODAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Herredsvegen 2, 2120 SAGSTUA
Forretningskommune: NORD-ODAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56204

Lenker til interne ressurser