NAV STORD (Orgnr. 991360352)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991360352
Navn/foretaksnavn: NAV STORD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 38
Forretningsadresse: Bandadalsplassen 5, 5417 STORD
Forretningskommune: STORD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 12-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56227

Lenker til interne ressurser