NAV SAUDA (Orgnr. 991366016)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991366016
Navn/foretaksnavn: NAV SAUDA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 11
Forretningsadresse: Brugata 2, 4200 SAUDA
Forretningskommune: SAUDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56216

Lenker til interne ressurser