NAV ORKLAND (Orgnr. 991369198)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991369198
Navn/foretaksnavn: NAV ORKLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 23
Forretningsadresse: Allfarveien 5, 7300 ORKANGER
Forretningskommune: ORKLAND
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 83, 7301 ORKANGER
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56221

Lenker til interne ressurser