NAV LYNGDAL (Orgnr. 991369287)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991369287
Navn/foretaksnavn: NAV LYNGDAL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Stasjonsgata 28, 4580 LYNGDAL
Forretningskommune: LYNGDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 344, 4577 LYNGDAL
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56225

Lenker til interne ressurser