NAV RINGERIKE (Orgnr. 991369325)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991369325
Navn/foretaksnavn: NAV RINGERIKE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 41
Forretningsadresse: Hønefoss bru 1D, 3510 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 98, 3502 HØNEFOSS
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56245

Lenker til interne ressurser