NAV HOLE (Orgnr. 991369740)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991369740
Navn/foretaksnavn: NAV HOLE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Viksveien 30, 3530 RØYSE
Forretningskommune: HOLE
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56270

Lenker til interne ressurser