NAV KAUTOKEINO (Orgnr. 991369783)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991369783
Navn/foretaksnavn: NAV KAUTOKEINO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Bredbuktnesveien 6, 9522 KAUTOKEINO
Forretningskommune: KAUTOKEINO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 114, 9521 KAUTOKEINO
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56256

Lenker til interne ressurser