NAV OS (Orgnr. 991370307)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991370307
Navn/foretaksnavn: NAV OS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 31
Forretningsadresse: Bjørnegården, 5200 OS
Forretningskommune: BJØRNAFJORDEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 124, 5202 OS
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56266

Lenker til interne ressurser