NAV BØMLO (Orgnr. 991370366)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991370366
Navn/foretaksnavn: NAV BØMLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 10
Forretningsadresse: , 5430 BREMNES
Forretningskommune: BØMLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 83, 5445 BREMNES
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56240

Lenker til interne ressurser