NAV FYLLINGSDALEN (Orgnr. 991370455)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991370455
Navn/foretaksnavn: NAV FYLLINGSDALEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Spelhaugen 18, 5147 FYLLINGSDALEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 3718 Fyllingsdalen, 5845 BERGEN
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56233

Lenker til interne ressurser