NAV KVAM (Orgnr. 991370471)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991370471
Navn/foretaksnavn: NAV KVAM
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 7
Forretningsadresse: Grovagjelet 16, 5600 NORHEIMSUND
Forretningskommune: KVAM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 93, 5601 NORHEIMSUND
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56265

Lenker til interne ressurser