NAV STRANDA (Orgnr. 991370501)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991370501
Navn/foretaksnavn: NAV STRANDA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: Øynagården, 6200 STRANDA
Forretningskommune: STRANDA
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 262, 6201 STRANDA
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56235

Lenker til interne ressurser