NAV SYKKYLVEN (Orgnr. 991370552)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991370552
Navn/foretaksnavn: NAV SYKKYLVEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 12
Forretningsadresse: Aure, 6230 SYKKYLVEN
Forretningskommune: SYKKYLVEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 68, 6239 SYKKYLVEN
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56239

Lenker til interne ressurser