NAV AURE (Orgnr. 991370609)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991370609
Navn/foretaksnavn: NAV AURE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 4
Forretningsadresse: , 6690 AURE
Forretningskommune: AURE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 143, 6689 AURE
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56248

Lenker til interne ressurser