NAV FLAKSTAD (Orgnr. 991370625)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 991370625
Navn/foretaksnavn: NAV FLAKSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1
Forretningsadresse: Rådhuset, 8380 RAMBERG
Forretningskommune: FLAKSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 14-06-2007
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56254

Lenker til interne ressurser